©2019 by Seek Peace Jerusalem שאלו שלום ירושלים. Proudly created with Wix.com

מי אנחנו

אנחנו קבוצה של ירושלמים דתיים שפועלים למען צדק לכל תושבי ירושלים.

אפשר ללמוד על הסוגיות עימן אנו מתמודדים כאן

הפעילות שלנו

העלאת מודעות ציבורית

תמיכה בשכנים שלנו

הגברת לחץ ציבורי לשינוי

חתמו על מכתב פומבי להגן על משפחת סבאג'

כ-150 משפחות במזרח ירושלים עומדות בפני פינוי בלתי צודק מבתיהן!

32 בני משפחת סבאג' בשייח' ג'ארח עומדים בפני סכנה קרובה של פינוי בחודשים הקרובים. 

חתמו כאן על מכתב פומבי הקורא להגנה על משפחת סבאג'

תקליקו על דף הפייסבוק!

ללמוד על הסוגיות

ולעשות לייק!

קראו את הבלוג

צרו קשר