top of page
Search
  • Seek Peace Jerusalem

קובץ להורדה: תהילים בעד משפחות

אפשר להוריד עותק של קובץ התהילים והתפילה למטה

תפילה זו נערכה למען מאות משפחות פלסטיניות שעומדות בפני פינוי בלתי צודק מבתיהן במזרח ירושלים. משפחות רבות כבר נזרקו לרחוב ומאות חיות בצל הפחד מפני פינוי עתידי. הפינוים מבוצעים על ידי מדינת ישראל, הקרן הקיימת לישראל, וארגונים כגון "עיר דוד". מפנים את המשפחות מבתיהן על מנת "לייהד" את השכונות, כלומר, להפוך אותן משכונות ערביות לשכונה יהודיות.


הפגיעה האכזרית הזו נעשית בשם העם היהודי וקדושת ירושלים והיא חילול ה' שזועק לשמיים. לכן התפילה שלנו היא מחאה: מחאה יהודית נגד חילול הקודש שנעשה על ידינו כיהודים.


התפילה שלנו מהווה גם ניסיון להתחבר לכוח הרוחני והמוסרי הטמון עמוק באבן השתייה של העיר הזו. ירושלים נועדה להיות עיר שמעידה בהודה ובקדושתה על נוכחות יהו"ה בעולם ועל מחויבות ישראל לעבוד את ה': וְהָיִית עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת בְּיַד ה' וּצְנִיף מְלוּכָה בְּכַף אֱלֹהָיִךְ: (יש' סב:ג); מִצִּיּוֹן מִכְלַל יֹפִי אֱלֹהִים הוֹפִיעַ (תהילים נ:ב).

השאיפה הנעלה הזו מגולמת במזמורים שבספר תהילים. ננסה באמצעות קריאת המזמורים בקול, ובכוונה המתאימה, להתחבר לכוח החיים וההתעלות הרוחנית – הכוח הנחוץ לתיקון המעוות - שטמון בירושלים ובתורת ישראל.

יהי רצון שתפילותינו וכוונותינו יעלו להוות סעד והגנה של ממש עבור המשפחות.


אפשר להוריד עותק של התפילה כאן

תיקון ירושלים
.pdf
Download PDF • 372KB

37 views0 comments
bottom of page